Informacje ogólne o rekrutacji 20223/2024

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego TUPTUSIOWO w Krakowie rozpocznie się w 01 marcu 2023 za pośrednictwem systemu elektronicznego http://krakow.formico.pl/ .

Rodzic, po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie http://krakow.formico.pl/ , powinien dostarczyć go do Przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora w formie wydruku z podpisami rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2023/2024:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01 – 31 marca 2023 r. 25 maja – 05 czerwca 2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 05 kwietnia 2023 r. do 06 czerwca 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 kwietnia 20232 r.

(godz. 09.00)

21 czerwca
2023 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia. 24 kwietnia – 09 maja 2023 r. 22 – 29 czerwca 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 maja
2023 r.
30 czerwca 2023 r.
Tuptusiowo I
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo II
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo III
Facebook Pagelike Widget
Banner
Banner text